خونه بی تو سکوتش چه دردآوره توکه میدونی   ای وای مادر دست به بازوت گرفتی دوباره  ای وای مادر درد پهلو گرفتی دوباره  ای وای مادر حالتون باز دوباره وخیمه  ای وای مادر بی تو حیدر تو این شهر غریبه شهادت حضرت فاطمه (س) مادرم خورد زمین و جگرم تیر کشید از غم بال و پرش بال و پرم تیر کشید چند گامی به عقب آمد و افتاد و شکست تا سرش خورد به دیوار سرم تیر کشید اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) شد حرمت بیت خدا شکسته خاکم به سر ، این در چرا شکسته آل کسا در این سرا چو جمعند شد حرمت آل کسا شکسته شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) عاقبت از بند غم شد خسته جان فاطمه پرگرفت از

پیامک ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه (س)- 8

 

ای وای مادر

دست به بازوت گرفتی دوباره

 ای وای مادر

درد پهلو گرفتی دوباره

 ای وای مادر

حالتون باز دوباره وخیمه

 ای وای مادر

بی تو حیدر تو این شهر غریبه

پیامک ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه (س)- 8

شهادت حضرت فاطمه (س)

مادرم خورد زمین و جگرم تیر کشید

از غم بال و پرش بال و پرم تیر کشید

چند گامی به عقب آمد و افتاد و شکست

تا سرش خورد به دیوار سرم تیر کشید

پیامک ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه (س)- 8

اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س)

شد حرمت بیت خدا شکسته

خاکم به سر ، این در چرا شکسته

آل کسا در این سرا چو جمعند

شد حرمت آل کسا شکسته

پیامک ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه (س)- 8

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

عاقبت از بند غم شد خسته جان فاطمه

پرگرفت از آشیان مرغ روان فاطمه

گر بسوزد عالمى از این مصیبت نى عجب

سوخته یكسر زآتش كین آشیان فاطمه

پیامک ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه (س)- 8

پیامک شهادت حضرت فاطمه (س)

می دهد بال و پر خسته جبریل خبر

پیشِ چشمان علی رفت ز دنیا کوثر

دور می کرد ز دُور و برِ خانه همه را

ماند، یک جمعِ یتیم و تنِ سردِ مادر

پیامک ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه (س)- 8

شعر شهادت حضرت فاطمه (س)

تب کرده ای دوباره مگر درد میکشی؟!

بانوی خانه ام چقدر درد میکشی

خورده به در سر تو و سردرد میکشی

سرپا نشو اگر که کمردرد میکشی

پیامک ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه (س)- 8

شهادت حضرت فاطمه (س)

خونه بی تو سکوتش چه دردآوره توکه میدونی

غربت من کنار همین بستره تو که میدونی

بار خونه روی شونه ی مادره تو که میدونی

پاشو ای مادر

گرچه شکستی هنوز گوهر این خونه ای

پیامک ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه (س)- 8

اس ام اس شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

گریان روضه ایم و عزادار فاطمه

عمری اسیر کوچه و بازار فاطمه

جبران لطف مادریش را کجا توان

تا بی نهایتیم بدهکار فاطمه

پیامک ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه (س)- 8

روز شهادت حضرت فاطمه (س)

شهر مدینه غصه و غم دارد امشب

حال و هوایی پر ز ماتم دارد امشب

یک یاس پرپر دارد امّا خانه وحی

چشم علی اشک دمادم دارد امشب

پیامک ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه (س)- 8

متن تسلیت شهادت حضرت فاطمه (س)

الهی داد از این دل داد  از این دل

كنار قبر زهرا كرده منزل

بگو زهرا زجا خیزد ببیند

كه ا شك دیده كردخاك او گل

پیامک ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه (س)- 8

 جملات تسلیت شهادت حضرت زهرا (س)

این شمع وقتی رفته سوسو رو به قبله

خورشید می تابد ازاین سو رو به قبله

وقت نماز فاطمه مانده ست عقلم

قبله به او رو کرده یا او رو به قبله؟

پیامک ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه (س)- 8

اس ام اس شهادت حضرت زهرا (س)

زهراست چراغ شب ظلمانی حیدر

زهراست طبیب تب طوفانی حیدر

زهراست پریشانِ پریشانی حیدر

زهراست به هر معرکه قربانی حیدر

پیامک ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه (س)- 8

اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س)

گر نگاهی به ما کند زهرا

دردها را دوا کند زهرا

 بر دل وجان ما صفا بخشد

گوشه چشمی به ما کند زهرا

کم مخواه از عطای بسیارش

کآنچه خواهی عطا کند زهرا

 

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/