5.    بطری و سیم داخل آن: یک مرد چینی از شکم درد گله داشت و مجبور شد به دکتر مراجعه کند تا این بطری و سیم درون آن را درآورد. نکته جالب این بود که او دلیل درد خود را نمی‌دانست. اشیا باورنکردنی در بدن انسان در این مطلب با عجیب ترین اشیایی که ممکن است داخل بدن باشد آشنا می شوید اکس‌ری‌های زیر واقعا دیوانه کننده به نظر می‌آیند اما مطمئن باشد که واقعی هستند. 1.    میخ 4 اینچی: پاتریک لولر از درد دندانش ناله می‌کرد اما زمان زیادی نگذشت تا دندانپزشکش متوجه موضوع شود. میخ 4 اینچی که در سقف دهان این کارگر بود همه چیز را روشن کرد. 2.    قیچی قورت داده شده: این فرد در حال درآوردن دندانش بود که شروع به خندیدن کرد تا اینکه ناگهان قیچی به پایین گلویش لیز خورد. 3.    انگشتر الماس: در مورد اشیای

اشیا باورنکردنی در بدن انسان

در این مطلب با عجیب ترین اشیایی که ممکن است داخل بدن باشد آشنا می شوید

اکس‌ری‌های زیر واقعا دیوانه کننده به نظر می‌آیند اما مطمئن باشد که واقعی هستند.

1.    میخ 4 اینچی: پاتریک لولر از درد دندانش ناله می‌کرد اما زمان زیادی نگذشت تا دندانپزشکش متوجه موضوع شود. میخ 4 اینچی که در سقف دهان این کارگر بود همه چیز را روشن کرد.

اشیا باورنکردنی در بدن انسان ( عکس)

2.    قیچی قورت داده شده: این فرد در حال درآوردن دندانش بود که شروع به خندیدن کرد تا اینکه ناگهان قیچی به پایین گلویش لیز خورد.

اشیا باورنکردنی در بدن انسان ( عکس)

3.    انگشتر الماس: در مورد اشیای عجیبی که قورت داده شدند زیاد شنیده‌ایم، اما انگشترالماس آن هم دزدی واقعا عجیب به نظر می‌رسد.

اشیا باورنکردنی در بدن انسان ( عکس)

4.    قلاب در چشم: این بچه 13 ساله روی زمین یخی در چین لیز می‌خورد. این قلاب 5 سانتی‌متر در سر بچه فرو می‌رود.

اشیا باورنکردنی در بدن انسان ( عکس)

5.    بطری و سیم داخل آن: یک مرد چینی از شکم درد گله داشت و مجبور شد به دکتر مراجعه کند تا این بطری و سیم درون آن را درآورد. نکته جالب این بود که او دلیل درد خود را نمی‌دانست.

اشیا باورنکردنی در بدن انسان ( عکس)

6.    چاقو در سر: پسر 16 ساله با وجو چاقوی 5 اینچی از مرگ گریخت.

اشیا باورنکردنی در بدن انسان ( عکس)

7.    میله‌ای در بدن: این فرد به پزشکان گفت که در حال جابجا کردن وسایل خانه بوده که موشی را دیده. بعد او میله‌ای را برداشته تا با آن موش را بکشد اما خود او روی میله می‌افتد.

اشیا باورنکردنی در بدن انسان ( عکس)

 باشگاه خبرنگاران

 

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/